Vazba vlastního kalendáře

Přineste nám vlastní výtisky   |   Svažte do kalendářové vazby vč. háčku a podkladového kartonu